Gå til PC-brøndboring >>

Forhandler-login

Brøndborervej 1 7840 Højslev Tel:97 53 52 22 E-mail: pc@pcdrill.dk

Grøn smiley

Efter screening d. 14 februar 2008 hos PC Brøndboring A/S har Arbejdstilsynet vurderet, at der ikke er behov for yderligere tilsyn på virksomheden.

PC Brøndboring A/S får derfor en grøn smiley. Den grønne smiley betyder, at virksomheden ikke har noget udestående med Arbejdstilsynet, og er dermed et signal til omverdenen om, at I har orden på jeres arbejdsmiljø. Skriver Arbejdstilsynet.

D. 18 februar 2013 tildeler arbejdstilsynet firmaet en grøn smiley igen, efter et tilsyn hvor det vurderes at " I har orden på jeres arbejdsmiljø og I har orden i såvel papirer som forholdene omkring arbejdet i virksomheden." Sagt af den tilsynsførende fra arbejdstilsynet.

 

smiley A