Gå til PC-brøndboring >>

Forhandler-login

Brøndborervej 1 7840 Højslev Tel:97 53 52 22 E-mail: pc@pcdrill.dk

Har du oliefyr?

Hvis du bor i egen bolig og i øvrigt har oliefyr - så kan det meget vel tænkes, at du vil forbedre din varmeøkonomi betydeligt ved at installere vertikal jordvarme.

 

Du kan reducere din varmeregning mærkbart ved at skifte et udslidt olie- eller naturgasfyr ud med en varmepumpe kombineret med et vertikalt jordvarmeanlæg. Og du behøver ikke skrue ned for hverken boligens temperatur eller det varme vand.

 

Investeringen i et jordvarmeanlæg bør dog altid sammenholdes med den nuværende og alternative energikilder. Lad PC Energiboring foretage en beregning, der viser tilbagebetalingstiden på et nyt jordvarmeanlæg.

Grønne tiltag