Gå til PC-brøndboring >>

Forhandler-login

Brøndborervej 1 7840 Højslev Tel:97 53 52 22 E-mail: pc@pcdrill.dk

Erfaring, ekspertise og effektivitet

Vores ekspertise og knowhow er hentet gennem flere generationers arbejde med brøndboring.

 

Vores søsterselskab PC Brøndboring A/S hører til et af landets mest respekterede brøndboringsselskaber. Gennem fem generationer har brøndborerfirmaet udviklet en omfattende viden om muligheder og faldgruber ved at bore i dansk jord.

Vi har erfaring med vertikale boringer hos såvel private som virksomheder. Med udstyr, der er specialudviklet til vertikale boringer, kan vi rykke ind i mindre haver eller anlæg og levere boringer, som hurtigt kan retableres.

Morten og Villy samler borestamme